Gallery ギャラリー       トップへ   美術部・書道部・写真部の作品は、クラブへ

 授業   巨大ネット壁画(文化祭)     絵馬(美術部制作)
情報科 オートシェイプによる作品  平成23年度制作状況  平成24年の干支 辰の絵馬奉納
美術科  今までのネット壁画  今までの絵馬
書道科  美術部の活動 
 
                                                    
美術部・書道部が制作した絵馬を野上八幡宮に奉納しました